Paul Koeleman

Ik ben de secretaris van de stichting geworden omdat ik geloof in de aanpak van Acca en Marianne. Acca is een man met visie en dat wil hij inzetten om andere mensen gelukkiger te maken.

Pieter Bosch

Ik ben als beheerder van de website betrokken bij de School van Geduld. Op deze manier kan ik op afstand toch mijn bijdrage leveren aan het werk van Acca en Marianne, de oprichters van de School van Geduld. Inmiddels heb ik tijdens hun verlof in Nederland ook een aantal keer persoonlijk contact met ze gehad. […]

KLEUTERSCHOOL

De School van Geduld heeft een kleuterschool in een van de dorpen waar kinderen uit drie van de zes dorpen drie dagen per week heen kunnen. De school wordt regelmatig bezocht door circa 60-70 kinderen in de leeftijd 4-7 jaar. Twee keer per jaar worden kinderen en ouders uitgenodigd voor een educatief uitstapje of evenement.

NASCHOOLSE ONDERWIJS

De School van Geduld biedt naschoolse onderwijs voor 150 kinderen in vijf dorpen. In elk dorp worden kinderen in de leeftijd 6-15 jaar onderwezen in Engels, wiskunde, levensvaardigheden en creativiteit. De kinderen worden gemotiveerd om goed hun best te doen op school. Er worden ook educatieve uitstapjes en kampen georganiseerd.

JONGE LEIDERS PROGRAMMA

De School van Geduld organiseert leiderschapskampen voor 30-40 actieve leerlingen van 10-16 jaar die deelnemen aan de naschoolse lessen. Op deze manier leren zij verantwoordelijkheid te nemen voor hun leeftijdgenoten en hun dorp. Deze kampen vinden 2-4 keer per jaar plaats..

MICROKREDIET- EN TRAININGSPROGRAMMA

De School van Geduld heeft een microkrediet- en trainingsprogramma ontwikkeld voor volwassenen. Tijdens de regelmatige trainingen wordt in kleine groepen ingegaan op onderwerpen als motivatie voor verandering, budgettering en samenwerking als gemeenschap.

GEZONDHEIDSZORG

De School van Geduld helpt geregeld gezinnen uit de dorpen om in aanmerking te komen voor overheidssteun voor onderwijs en gezondheidszorg door families te ondersteunen met het papierwerk.

Marianne

DE VROUW MET DAADKRACHT Marianne Vanaf mijn achttiende voel ik me al geroepen om kwetsbare kinderen te helpen. Veel te veel kinderen op deze wereld leven in harde omstandigheden. Het is heerlijk om dat nu samen met Acca te kunnen doen. Hij is een echte visionair, ik ben meer een uitwerker. We vullen elkaar goed […]