Voorbereidend kleuteronderwijs en naschoolse opvang

Kinderen vormen een belangrijke doelgroep binnen School van Geduld. Kinderen moeten een beter onderwijsperspectief geboden wordt. Daarom wijst School van Geduld in gemeenschappen op het belang van onderwijs en organiseren ze ook verschillende onderwijsactiviteiten. En dat is nodig want de overheid biedt wel gratis basisonderwijs aan klas 1-6 (groep 3-8) maar verzorgt geen voorbereidend kleuteronderwijs. Het curriculum van het basisonderwijs gaat er vanuit dat de kinderen al kunnen lezen en schrijven wanneer ze naar de basisschool gaan. Wij willen hun potentieel eruit halen en ze een goede start geven op school.