LEREN IS LEUK!

Het schooljaar is alweer begonnen. De overheid biedt gratis basisonderwijs aan klas 1-6 (groep 3-8) maar verzorgt geen voorbereidend kleuteronderwijs. School van Geduld geeft dit jaar weer les aan ongeveer 65 kleuters van 4-6 jaar oud. Vier keer in de week lopen ze de over de glibberige of stoffige kleipaden naar de kleuterschool om van 9:00 uur tot 12:00 uur te les te krijgen. Enthousiaste kinderen die 2 jaar bij School van Geduld plezier maken en leren terwijl ze knutselen, puzzelen, sporten en verjaardagen vieren. Dingen die ze vaak nog nooit gedaan hebben bij hen thuis door het gebrek aan speelgoed en aandacht van ouders. Er wordt ook hard gewerkt in de school om te leren lezen en schrijven. Het schoolcurriculum van het basisonderwijs gaat er vanuit dat de kinderen dit al kunnen wanneer ze starten in klas 1. Wanneer deze kinderen niet naar onze kleuterschool komen, starten ze vaak met een achterstand en blijven ze zitten in klas 1. In hun verdere schoolloopbaan blijven ze vervolgens onderpresteerders, zelfs nog in hogere leerjaren. Wij willen hun potentieel eruit halen en ze een goede start geven op de kleuterschool. Naast dagelijkse lessen gaan we twee keer per jaar met de kinderen een dagje uit om te leren in de stad; een schoolreisje naar de dierentuin, bibliotheek of brandweer. Drie keer per jaar komen ouders naar school voor een informatieve ouderochtend over onderwijs en gezondheidszorg. Waardevolle ochtenden waar we ook vaak veel andere problemen horen die deze kansarme gezinnen te overbruggen hebben.

INTERESSE IN SPONSORING?

Kinderen op onze school dragen 2 EURO per maand bij, wat voor veel gezinnen al een aardig bedrag is. Natuurlijk zijn de kosten veel hoger. Daarbij zoeken we uw hulp. We hebben nu 2 deeltijd en 2 voltijd leerkrachten in de school aan het werk.

 De kosten voor een deeltijd leerkracht zijn 100 EURO  per maand.

De kosten voor een voltijd leerkracht zijn 200 EURO  per maand.

Nemen jullie met je school, kring, kerk of familie een van de leerkrachten voor jullie rekening of wil je een bijdrage storten ten behoeve hiervan? Dat kan via Stichting School van Geduld NL10 ABNA 0405 6860 99 ovv sponsor een leerkracht.

Als je, om anderen enthousiast te maken, meer foto’s, video’s of informatie zou willen hebben neem dan contact op met Jannie Koeleman via Jannie.koeleman@solcon.nl.