MIDDELBARE SCHOOL IS ESSENTIEEL!

School van Geduld (SvG) geeft naschoolse onderwijsondersteuning aan 250 kinderen van de basisschool en middelbareschoolleeftijd. Onder deze kinderen zien we kinderen die na de basisschool graag verder willen leren voor een betere toekomst, maar waarvan ouders het niet kunnen betalen. Het middelbaar onderwijs is verdeeld in lager middelbaar onderwijs en hoger middelbaar onderwijs. Beide scholen duren 3 jaar. Pas daarna kan iemand gaan studeren. De overheid voorziet in gratis lager middelbaar onderwijs maar het hogere middelbaar onderwijs moeten ouders zelf betalen. Voor sommige gezinnen zijn de uniformen, schoolboeken en reiskosten die de tieners voor lager middelbaar onderwijs moeten betalen al te duur. School van Geduld heeft geen groot sponsorprogramma maar kiest er voor om kinderen uit moeilijke gezinnen financieel te ondersteunen zodat ze naar het middelbaar onderwijs kunnen. Dit zijn vaak kinderen uit gebroken gezinnen, weeskinderen die bij familieleden wonen of gezinnen waar familieden erg ziek zijn. Soms zien we kinderen met het potentieel om in het gezin een verschil te maken. Broers of zussen zijn al voortijdig van school gegaan of deze kinderen zijn zelf juist de oudste. Deze tieners hebben die ondersteuning hard nodig. De tieners van het sponsorprogramma doen daarnaast bijna allemaal mee met het jonge leiders trainingsprogramma zodat ze zich op meerdere vlakken ontwikkelen.

ELK SCHOOLJAAR sponsoren we ongeveer 20 TIENERS.

Vind je het leuk om de kosten van sponsoring van een van deze kinderen op je te nemen of dit samen met kring of collega’s te doen dan kan je je bijdrage overmaken op rekening nummer NL10 ABNA 0405 6860 99 van Stichting School van Geduld ovv sponsor een tiener. Als je meer informatie hierover wilt hebben kan je dit opvragen bij Marianne de Haan via email MC.DHNL@gmail.com.

De sponsorkosten voor 10 tieners voor lagere middelbare school is 15 EURO per maand/kind.

De sponsorkosten voor 10 tieners hogere middelbare school is 20 EURO per maand/kind.

(Wij verstrekken geen individuele foto’s van sponsorkinderen om de privacy te waarborgen van de kinderen)