KLEUTERSCHOOL

De School van Geduld heeft een kleuterschool in een van de dorpen waar kinderen uit drie van de zes dorpen drie dagen per week heen kunnen. De school wordt regelmatig bezocht door circa 60-70 kinderen in de leeftijd 4-7 jaar. Twee keer per jaar worden kinderen en ouders uitgenodigd voor een educatief uitstapje of evenement.

NASCHOOLSE ONDERWIJS

De School van Geduld biedt naschoolse onderwijs voor 150 kinderen in vijf dorpen. In elk dorp worden kinderen in de leeftijd 6-15 jaar onderwezen in Engels, wiskunde, levensvaardigheden en creativiteit. De kinderen worden gemotiveerd om goed hun best te doen op school. Er worden ook educatieve uitstapjes en kampen georganiseerd.

JONGE LEIDERS PROGRAMMA

De School van Geduld organiseert leiderschapskampen voor 30-40 actieve leerlingen van 10-16 jaar die deelnemen aan de naschoolse lessen. Op deze manier leren zij verantwoordelijkheid te nemen voor hun leeftijdgenoten en hun dorp. Deze kampen vinden 2-4 keer per jaar plaats..

MICROKREDIET- EN TRAININGSPROGRAMMA

De School van Geduld heeft een microkrediet- en trainingsprogramma ontwikkeld voor volwassenen. Tijdens de regelmatige trainingen wordt in kleine groepen ingegaan op onderwerpen als motivatie voor verandering, budgettering en samenwerking als gemeenschap.

GEZONDHEIDSZORG

De School van Geduld helpt geregeld gezinnen uit de dorpen om in aanmerking te komen voor overheidssteun voor onderwijs en gezondheidszorg door families te ondersteunen met het papierwerk.