Biedt kwetsbare mensen de kans om hun potentie te ontwikkelen voor een betere toekomst.

Stichting “School van Geduld”

RSIN: 8545.62.618
Middelgronden 36
1274 BN, Huizen
Mail: info@schoolvangeduld.nl

Doelstelling

De Stichting School van Geduld stelt zich ten doel:

  • Het ontwikkelen van visie en ondersteunen en begeleiden van kwetsbare mensen op Sumatra, in het bijzonder in Pekanbaru en Samosir Island en omgeving, om te bouwen aan een betere toekomst.
  • al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht het doel onder meer te realiseren door middel van:

  • het ondersteunen van projecten die zich richten op het bevorderen of geven van onderwijs, bevorderen van ondernemerschap en het bevorderen van lokaal en persoonlijk leiderschap;
  • het steunen en/of besturen van-, het deelnemen in- en het samenwerken met instellingen en ondernemingen die het doel van de stichting kunnen bevorderen;
  • het met alle wettige middelen geven en/of ondersteunen van onderwijs en ondernemerschap programma’s.

Bestuurssamenstelling

  • SJ Slot (voorzitter)
  • SA Bakker-Jansen (penningmeester)
  • PG Koeleman (secretaris)

Beloningsbeleid
De bestuurders van Stichting School van Geduld ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Stichting School van Geduld heeft geen personeel in dienst.

Jaarrekeningen
Via onderstaande link is de jaarrekeningen van de Stichting School van Geduld te bekijken: